E11EVEN är ett innovativt teknikföretag med unika kunskaper i digital kommunikationsteknologi och som under lång tid utvecklat digitala arbetssätt, verktyg och metoder för professionell AV-teknik och streaming.

Kontakt

Pasi Oksman
CEO & Senior Producer
Technical Operations
Micke Petäjämaa
Senior Producer
Technical Operations
Daniel Sjöberg
Senior Producer
Technical Operations
Anders Carsfeldt
Senior Producer

OB-specialist

Jacob Petäjämaa
Project Manager
& Technical Operations

Johan Nilsson
Audio and Lighting
APM-Productions